Karcinom ovaria, vejcovodu, primární peritoneální karcinom – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pro zhoubné nádory epiteliálního i stromálního původu, včetně nádorů hraniční malignity (borderline malignancy) či nádorů s nízkým maligním potenciálem (WHO Classification of Tumours. Patology and Genetics. Tumours of the Breast and Female Genital Organs. Tavassoli FA, Devilee P eds. Geneva: WHO; 2003), jež korespondují s dřívějším označením „common epithelial tumours“. Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno a případy rozděleny podle histologického typu.

TNM      FIGO   
TX       primární nádor nelze hodnotit 
T0        bez známek primárního nádoru
T1      I nádor omezen na vaječník či vejcovod (jeden nebo oba)
  T1a    IA nádor omezen na jeden vaječník či vejcovod; pouzdro intaktní, žádný nádor na povrchu vaječníku; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  T1b    IB nádor omezen na oba vaječníky/vejcovody; pouzdro intaktní, žádné známky nádoru na povrchu vaječníků; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  T1c    IC nádor omezen na jeden nebo oba vaječníky/vejcovody s čímkoliv následujícím: ruptura pouzdra, nádor na povrchu ovaria, maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu
    T1c1 IC1 kontaminace dutiny břišní při chirurgickém zákroku
    T1c2 IC2 ruptura pouzdra před zákrokem či známky nádoru na povrchu vaječníků
    T1c3  IC3 maligní buňky v laváži či ascitu
T2      II nádor postihuje jeden či oba vaječníky/vejcovody, se šířením v pánvi
  T2a    IIA šíření a/nebo implantace na dělohu a/nebo vejcovod(y); v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  T2b    IIB šíření na jiné pánevní tkáně; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
T3 III nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky/vejcovody s potvrzenými peritoneálními metastázami mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách
   N1   IIIA1 pouze postižení retroperitoneálních lymfatických uzlin bez peritoneálních metastáz mimo pánev
     N1a IIIA1i metastázy v retroperitoneálních lymfatických uzlinách 10mm a menší v největším rozměru
     N1b IIIA1ii metastázy v retroperitoneálních lymfatických uzlinách větší než 10mm v největším rozměru
T3a N0/N1 IIIA2 nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky/vejcovody s mikroskopicky potvrzenými peritoneálními metastázami mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách
T3b N0/N1 IIIB makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev, 2 cm nebo méně v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách
T3c N0/N1 IIIC peritoneální metastázy mimo pánev, větší než 2 cm v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách
M1     IV vzdálené metastázy (mimo peritoneální metastázy)
  M1a   IVA maligní buňky v pleurálním výpotku
  M1b   IVB metastázy v parenchymových orgánech

Regionální uzliny

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz 
N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

kritérium pN0: histologické  vyšetření  vzorků  z  pánevní  lymfadenektomie  má  standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin.

Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0. (FIGO považuje tyto případy za pNX.)

Regionální mízní uzliny jsou uzliny hypogastrické (včetně obturatorních), společné ilické, zevní ilické, sakrální laterální, paraaortální a inguinální.