Karcinom pochvy – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pro primární karcinomy. Nádory nacházející se v pochvě na základě sekundárního růstu z jiné genitální nebo extragenitální lokalizace jsou vyloučeny. Nádor rozšířený na hrdlo děložní a dosahující k zevní brance děložní (orificium externum uteri) se klasifikuje jako karcinom hrdla děložního. Karcinom vaginy, který se objeví 5 let po úspěšné léčbě (kompletní remisi) karcinomu hrdla děložního, je považován za primární karcinom vaginy. Nádor postihující vulvu se klasifikuje jako karcinom vulvy. Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno.

Primární nádor

TNM FIGO  
TX   primární nádor nelze hodnotit
T0   bez známek primárního nádoru
Tis   karcinom in situ (preinvazivní karcinom)
T1 I nádor omezen na pochvu
T2 II nádor postihuje paravaginální tkáně 
T3 III nádor se šíří ke stěně pánevní
T4 IVA nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo rekta, nebo se šíří mimo malou pánev 
M1 IVB vzdálené metastázy 

FIGO již dále nezahrnuje stadium 0 (Tis).
Přítomnost bulózního edému není dostatečným znakem pro klasifikaci nádoru jako T4.

Regionální mízní uzliny

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

Regionální uzliny: Horní dvě třetiny pochvy – uzliny pánevní včetně obturatorních, vnitřních ilických (hypogastrických), zevních ilických a pánevních uzlin, NS. Dolní třetina pochvy: uzliny inguinální a femorální.

Kritérium kategorie pN0: Pro stanovení pN je při lokalizaci nádoru v distální třetině pochvy potřeba vyšetření preparátů z inguinální resp. inguinofemorální lymfadenektomie, které má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření materiálu z pánevní lymfadenektomie při lokalizaci nádoru v proximálních dvou třetinách pochvy má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0. (FIGO považuje tyto případy za pNX.)

Hodnocení vzdálených metastáz

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy

TNM stádia

 stádium  TNM
0 Tis N0 M0
I T1 N0 M0
II T2 N0 M0
III T3 N0 M0
T1, T2, T3 N1 M0
IVA T4 jakékoliv N M0
IVB jakékoliv T jakékoliv N M1