Karcinom vulvy – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pouze pro primární karcinomy vulvy, včetně případů postihujících současně vaginu.

Hodnocení primárního nádoru:

TX   primární nádor nelze hodnotit 
T0   bez známek primárního nádoru
Tis   karcinom in situ (CIS)
T1   nádor je omezen na vulvu nebo na vulvu a perineum
  T1a nádor do 2 cm v největším rozměru a se stromální invazí ne větší než 1,0 mm
  T1b nádor větší než 2 cm nebo se stromální invazí větší než 1 mm
T2   nádor jakékoliv velikosti s rozšířením do přilehlých perineálních struktur: dolní řetiny uretry, dolní třetiny pochvy, anu
T3   nádor jakékoliv velikosti se šířením do následujících struktur: horní 2/3 uretry, horní 2/3 pochvy, sliznice močového měchýře, sliznice rekta; nebo je fixován ke kosti pánve

Kategorii T3 FIGO neužívá. Označuje ji jako T4. 

Hloubka invaze je definována jako vzdálenost od epitelo-stromální junkce (sousední nejpovrchověji uložené dermální papily) k nejhlubšímu bodu invaze nádoru.

Hodnocení regionálních mízních uzlin:

N0   regionální mízní uzliny nelze hodnotit
NX   regionální mízní uzliny bez metastáz
N1   metastázy v regionálních mízních uzlinách s následujícími charakteristikami
  N1a 1–2 metastázy v mízních uzlinách, každá menší než 5 mm
  N1b 1 metastáza v mízních uzlinách 5 mm nebo větší
N2   metastázy v regionálních mízních uzlinách s následujícími charakteristikami
  N2a 3 a více metastáz v uzlinách, každá menší než 5 mm
  N2b 2 a více metastáz v mízních uzlinách 5 mm a větší
  N2c metastázy v mízních uzlinách s extrakapsulárním šířením
N3   metastázy ve fixovaných nebo ulcerovaných regionálních mízních uzlinách

Regionální mízní uzliny jsou uzliny inguinofemorální (tříselné).

Kritérium kategorie pN0: Histologické vyšetření vzorků z inguinofemorální lymfadenektomie má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0. (FIGO považuje tyto případy za pNX.)

Hodnocení vzdálených metastáz:

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy (včetně metastáz v pánevních mízních uzlinách)

TNM stádia: 

stádium TNM
0 Tis N0 M0
I T1 N0 M0
IA T1a N0 M0
IB T1b N0 M0
II T2 N0 M0
IIIA T1, T2 N1a, N1b M0
IIIB T1, T2 N2a, N2b M0
IIIC T1, T2 N2c M0
IVA T1, T2, N3 M0
T3, jakékoliv N M0
IVB jakékoliv T, jakékoliv N, M1

FIGO nezahrnuje st. 0 (Tis)

Souhrn klasifikací TNM a FIGO

TNM   FIGO
T1 Omezen na vulvu / perineum I
T1a ≤ 2 cm se stromální invazí ≤ 1,0 mm IA
T1b >2 cm nebo  stromální invaze > 1,0 mm IB
T2 distální 1/3 uretry, distální 1/3 pochvy, anus II
T3 prox. uretra, prox. pochva, sliznice močového měchýře/rekta, fixován k pánevní kosti IVA
N1a 1-2 uzliny < 5 mm IIIA
N1b 1 uzlina ≥ 5 mm IIIA
N2a 3 a více uzlin < 5 mm IIIB
N2b 2 a více uzlin ≥ 5 mm IIIB
N2c extrakapsulární šíření IIIC
N3 fixované uzliny IVA
M1 vzdálené metastázy IVB