Děložní hrdlo – Onkogyn

0

             Tyto změny jsou nalézány u žen asi o 10 až 15 let dříve než dojde ke vzniku rakovinného nádoru. Výjimkou bohužel není ani nález u velmi mladých žen. Příčinou předrakovinových změn děložního čípku je infekce lidským papillomavirem (tzv. HPV), který se přenáší pohlavním stykem a žena jej obvykle získá v období začátku svého pohlavního života. Časnější zahájení pohlavního života spolu s kouřením cigaret, větším množstvím sexuálních partnerů a oslabenou obranyschopností jsou příčiny, proč virus v děložním čípku přetrvává a způsobuje vznik předrakovinových změn.   

              Předrakovinové změny děložního čípku mohou postihovat zevní i vnitřní výstelku (sliznici) děložního čípku a dělí se na lehké a těžké. Mezi lehké patří tzv. změny 1. stupně, mezi těžké změny 2., 3. stupně, dále pak karcinom in situ (CIS) a adenokarcinom in situ (AIS). U mladších žen, zvláště jestliže ještě nerodily, je možné lehké změny v pravidelných intervalech dlouhodobě sledovat. Těžké změny je nutné bez ohledu na věk i počet dětí vždy ošetřit, neboť mohou dát vznik zhoubnému nádoru.