Děložní tělo – Onkogyn

0

V léčbě zhoubného nádoru děložního těla se uplatňuje především chirurgie a ozařování (radioterapie) nebo jejich kombinace.

Z chirurgických zákroků se provádí hysterektomie, oboustranná adnexektomie, pánevní a paraaortální lymfadenektomie, v některých případech i výkony rozsáhlejší s odnětím předstěry, slepéhostřeva i dalších orgánů.

Výjimečně lze v časném stadiu u žen, které ještě plánují těhotenství, provést pouze kyretáž, podat hormonální léčbu a dutinu děložní pečlivě sledovat pomocí ultrazvuku a hysteroskopie a kyretáže.

Zde naleznete další informace na téma rakovina a předrakovinné změny děložního těla.