Děložní tělo – Onkogyn

0

              Orgány lidského těla jsou složeny z drobných, pro lidské oko neviditelných částic, zvaných buňky. V průběhu života dochází k jejich řízené obnově – staré buňky zanikají a nové vznikají. Díky tomu nám rostou vlasy, hojí se rány, účinkuje obranyschopnost atd. Existuje důsledná rovnováha těchto dějů. Pokud dojde k porušení jejich řízení vznikají nejprve předrakovinové změny, které se mohou často ještě upravit, pokračují-li, pak vzniká nádorového bujení. Nádory mohou být nezhoubné – tzv. benigní, nebo zhoubné – tzv. maligní, neboli rakovinové.               Nezhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které nemají schopnost se dále šířit do okolí nebo do jiných částí těla, mohou způsobovat obtíže svým růstem, a proto je často třeba je léčit.

              Zhoubné nádory jsou tvořeny buňkami, které jsou schopny se šířit do okolí a ničit okolní orgány. Mohou se šířit krevními nebo mízními cévami a dávat základ vzdáleným neboli druhotným ložiskům původního nádoru – tzv. metastázám. Nejsou-li správně léčeny, mohou způsobit velmi vážná poškození organismu až úmrtí. Podle rozsahu postižení organismu zhoubným nádorem se určuje stádium onemocnění. Podle nejmodernějších poznatků lékařské vědy je pro každé konkrétní stádium doporučen ten nejlepší způsob léčby, který má za cíl dosažení úplného vyléčení.