Děložní tělo – Onkogyn

0

              Používá vysokoenergetické záření, které působí jen na léčenou oblast. Provádí se buď zevně, kdy několik minut pacientka leží pod přístrojem, který vysílá záření, nebo vnitřně, kdy se do pochvy zavádí váleček s radioaktivním materiálem. Často se  oba způsoby kombinují. Léčba zevním zářením probíhá každý všední den obvykle 5 týdnů, vnitřní ozařovaní se provádí jednorázově nebo opakovaně za hospitalizace v nemocnici a trvá 1 – 3 dny.