Děložní tělo – Onkogyn

0

              Při podezření na předrakovinové nebo rakovinové změny děložního těla, obvykle podpořeném ultrazvukovým vyšetřením, následuje odběr vzorku výstelky dělohy k podrobnému mikroskopickému vyšetření. Nejčastěji se provádí pomocí tzv. hysteroskopie, při které se pomocí přístroje s tenkou trubicovitou optikou snímá obraz situace v děloze. Zároveň je možný i odběr drobného vzorku – tzv. biopsie. Hysteroskopie může být doplněna tzv. kyretáží, při níž se pomocí nástroje vybaví větší množství sliznice z děložní dutiny. U silně krvácejících žen je možná obvykle pouze kyretáž, pomocí které je nejen získán potřebný materiál k vyšetření, ale je zároveň zastaveno nebo alespoň omezeno krvácení.                   Předrakovinové i rakovinové změny děložního těla jsou u mladších žen velmi vzácné a nejčastěji je nacházíme u žen v období přechodu a po něm. Při průkazu předrakovinových změn – tzv. hyperplazie s atypiemi je u žen mladších možná hormonální léčba s následným, nejlépe opakovaným, kontrolním hysteroskopickým vyšetřením s odběrem vzorku výstelky dělohy. U žen starších je doporučeno při nálezu předrakovinových změn odstranění dělohy a obou vaječníků. Totéž je doporučeno nedojde-li ke zlepšení při kontrolních vyšetřeních u žen léčených zpočátku hormonálně.