Prsy – Onkogyn

0

V léčbě zhoubných nádorů prsů se uplatňuje chirurgický výkon, chemoterapie i radioterapie. V současné době je většina nádorů zachycena v časném stadiu, což  umožňuje provádět prs zachovávající operační výkony. Při podezřelém nálezu je nejprve odebrána biopsie. Získaná tkáň je odeslána ve většině případů během operace na rychlé histologické vyšetření. Při zjištění zhoubného nádoru je provedena segmentektomie, nebo ablace prsu, většinou v kombinaci s exenterací axily.

Zde naleznete další informace na téma rakovina prsu.