Prsy – Onkogyn

0

Bylo Vám sděleno vysoké podezření na zhoubný nádor prsu nebo již byl nádor diagnostikován. U nádorů v počínajících stádiích je na prvním místě chirurgická – tedy operační léčba.
Jakákoliv operace pro Vás může být stresující, ale operace prsu vyvolává specifické otázky a obavy. A to nejen o vyléčení a přežití, ale také o estetickém výsledku operace. Je přirozené mít mnoho otázek a pocit nejistoty. Úlohou tohoto textu je zmírnit Vaše obavy a odpovědět na některé z Vašich otázek. Také může být zdrojem informací pro Vaše nejbližší

Zde naleznete základní informace na téma rakovina prsu a její léčba. Pro lepší přehlednost pak v sekci “pooperační péče” získáte informace o časné, ale i dlouhodobé péči po terapii.