Prsy – Onkogyn

0

Slouží k odstranění tkáně prsu, kůže, dvorce a bradavky. Na rozdíl od MRM (modifikovaná radikální mastektomie) nedochází k odstranění lymfatický uzlin z podpaží. Používá se k léčbě velmi časných stádií mnohočetného rakovinného bujení.

Jednoduchá mastektomie může být kombinována ve druhé době s rekonstrukcí prsu používané ke zlepšení kosmetického výsledku.