Prsy – Onkogyn

0

Při tomto zákroku se odstraňuje většina prsní tkáně, ponechává se větší část kožního krytu, prsní dvorec s bradavkou jsou ale odstraněny. Výhodou je, že je odstraněno méně tkáně než při jednoduché mastektomii nebo při MRM.

Nepoužívá se však k léčbě rakoviny prsu, protože část mléčné žlázy vždy zůstane v podkoží. Protože může pomoci zabránění rozvoje rakoviny prsu u žen se zvýšeným rizikem, používáme ji jako preventivní opatření.

Podkožní mastektomie může být kombinována ve druhé době s rekonstrukcí prsu používané ke zlepšení kosmetického výsledku.