Prsy – Onkogyn

0
 • hormonální terapie

  Zhoubné nádory prsu mají ve velké většině receptory na ženské pohlavní hormony. Znamená to, že tyto nádory jsou na hormony citlivé a jejich přítomnost zvyšuje růst nádorových buněk. Proto je cílem hormonální léčby zablokovat tento růstový vliv pohlavních hormonů.

  Test hormonálních receptorů, provedený na odstraněném nádoru určí, zda může být hormonální terapie přínosná. Hormonální terapie je podávána formou tabletek po dobu několika let. Záleží na používané medikaci, zda pacientka pociťuje přítomnost nežádoucích účinků, jako jsou návaly tepla, ztráta chuti, nauzea a mírné zadržování tekutin.

 • chemoterapie

  Je terapie užívaná k zabránění růstu a recidivě (znovuobjevení) nádoru. Může být ve formě tablet, injekcí nebo kanylou přímo do žíly. K terapii nádorů prsu se často užívá kombinace více léků. Délka léčby je rozdílná podle druhu léčby. Během chemoterapie budete podstupovat běžná vyšetření, krevní testy ke kontrole nežádoucích účinků. Chemoterapie je u mnoha žen spojena s únavou, pocitem na zvracení, zvracením, ztrátou vlasů, úbytkem nebo zvýšením hmotnosti a snížením počtu bílých a červených krvinek. Mnoho z těchto nežádoucích vedlejších účinků lze vhodnou léčbou odstranit. S některými jsou schopny se pacientky vypořádat samotné tak, že nejsou vyřazeny z běžných aktivit. Na potlačení pocitu na zvracení a zvracení jsou dostupné léky. Existuje mnoho způsobů, jak zvládnout ztrátu vlasů. Například nošení paruky, klobouků nebo jiných pokrývek hlavy. Důležité je vědět, že vlasy opět dorostou a tedy to, že jejich ztráta je pouze dočasná.

 • radioterapie 

  Radioterapie využívá dávkování vysoké energie ve formě neviditelného záření zaměřeného přímo na určitou část těla. Po operaci může být doporučena k odstranění zbývajících rakovinných buněk a k prevenci dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Po částečné mastektomii obvykle dochází k ozáření celého prsu. Po mastektomii u žen s vysokým rizikem dochází k ozáření hrudní stěny. V průběhu úvodní terapie možná obdržíte přídavné ozáření (boost) na oblast lůžka nádoru. Léčba je obvykle aplikována každodenně od pondělí do pátku po dobu 5 – 6 týdnů. Denní terapie trvá jen několik minut. Většina vedlejších účinků radioterapie je dočasná. Mohou zahrnovat zčervenání a vysušení ozařované části a otok prsu.