Vaječníky, vejcovody – Onkogyn

0

V léčbě zhoubného nádoru vaječníků nebo vejcovodů se uplatňuje především chirurgie a chemoterapie nebo jejich kombinace.

Z chirurgických zákroků se v časných stadiích provádí hysterektomie, oboustranná adnexektomie,  pánevní a paraaortální lymfadenektomie, omentektomieappendektomie. V pokročilých stadiích je možno volit buď nejprve operační zákrok, jehož cílem je odstranění všech viditelných ložisek onemocnění, nebo nejprve odebrat vzorek nádoru, podat chemoterapii a operaci provést až s odstupem několika měsíců.

Zcela výjimečně lze v časném stadiu u žen, které ještě plánují těhotenství, ponechat dělohu, jeden vaječník a vejcovod.

Zde naleznete další informace na téma rakovina vaječníků, vejcovodů a pobřišnice.