Vaječníky, vejcovody – Onkogyn

0

            Na základě zhodnocení rozsahu onemocnění a posouzení celkového stavu pacientky následuje buď rovnou operační zákrok, nebo je léčba zahájena chemoterapií po odběru vzorku tkáně – tzv. biopsii. Cílem operačního zákroku je jednak během operace potvrdit diagnózu zhoubného nádoru a následně odstranit všechny orgány, kde je již onemocnění patrné nebo kam se nejčastěji šíří a kde mohou být přítomna mikroskopická ložiska. Součástí operace je odstranění obou vaječníků s vejcovody, dělohou, tukovou předstěrou (omentem), slepým střevem a s mízními uzlinami z pánve a oblasti podél srdečnice a dolní duté žíly. Při větším rozsahu onemocnění jsou odstraněny i další orgány s nádorovým rozsevem. Často je nutné odstranit část tlustého střeva, slezinu, kus jater, pobřišnici nebo část bráničního svalu.  Po operaci následuje v naprosté většině případů podání zajišťující chemoterapie. Léčba obvykle trvá 5-6 měsíců.

            V případě zdravotního stavu pacientky, který neumožňuje rozsáhlou operaci, při extenzivním postižení všech orgánu břišní dutiny nebo při šíření nádoru mimo dutinu břišní je nejprve odebrán vzorek nádoru k potvrzení diagnózy. Odběr je prováděn nejčastěji speciální jehlou pod kontrolou ultrazvukem nebo CT, případně pomocí laparoskopie. Následuje podání chemoterapie – léků, které zmenšují rozsah nádoru. Podání chemoterapie je realizováno v cyklech – po infuzi s léky následuje 3 – 4 týdenní pauza a celý proces je následně zopakován. Po 3 – 4 cyklech je pacientka opět vyšetřena a při zmenšení rozsahu onemocnění následuje operační zákrok, jehož cílem je stejně jako u případů s primární operací odstranit všechny orgány a místa s přetrvávajícím nádorovým postižením. Po operaci následuje opět chemoterapie.