Vaječníky, vejcovody – Onkogyn

0

            Řada vědeckých studií doložila, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce a sterilizace přerušením vejcovodů, jsou velmi efektivní v prevenci rozvoje rakoviny vaječníku, jejíž riziko snižují o více než 60 %.

            Při podezření na rozvoj rakoviny vaječníku je nezbytné provedení kompletního gynekologického vyšetření, odběr laboratorních testů včetně nádorových markerů – bílkovin, jejichž hladina v krvi často stoupá při onemocnění rakovinou, a zobrazovacích vyšetření pomocí ultrazvuku nebo CT, případně i jiných metod.