Vaječníky, vejcovody – Onkogyn

0

Domů Pro veřejnost

            Příčina rakoviny vaječníků je u většiny nemocných nejasná. Obviňovány jsou faktory životního prostředí a životního stylu. Asi u 15 % případů je na vině dědičná vloha – porucha BRCA genů, která je spojena s rozvojem rakoviny prsu a rakoviny vaječníků. Důvodem k vyšetření na možnost dědičné vlohy je rozvoj rakoviny vaječníku nebo prsu v nízkém věku a vícečetný výskyt obou onemocnění u nejbližších pokrevních příbuzných. Pro tyto pacientky a jejich příbuzné je doporučena návštěva v centru pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů.