Kdo se o Vás bude starat – Onkogyn

0

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí onkogynekologie

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
vedoucí lůžkového onkologického oddělení a onkologických ambulancí

MUDr. Roman Kocián
vedoucí onkologického stacionáře

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
vedoucí mamologického centra a Centra pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů, primář Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
vedoucí experního onkogynekologického ultrazvuku

MUDr. Lukáš Dostálek

MUDr. Filip Fruhauf, Ph.D. 

MUDr. Natálie Jančárková, Ph.D.

MUDr. Alice Fuxová

MUDr. Renata Poncová

MUDr. Lenka Mašková

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.  (na mateřské dovolené)

Lenka Benediktová

staniční sestra

Eva Římalová

vedoucí sestra onkologického stacionáře

Členové multidisciplinárního týmu:

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
histopatolog, přednosta Ústavu patologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Věra Tomancová
klinický onkolog a radioterapeut

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
radiodiagnostik, přednostka Radiologické kliniky VFN a 1. LF UK