Mamologické centrum – Onkogyn

0

Mamologické centrum se zabývá zejména operativní léčbou zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu.

Úzce spolupracujeme s Onkologickou klinikou VFN a Centrem diagnostiky chorob prsu V. Polaka (rovněž součást VFN).

Jako jedno z mála center v Praze jsme schopni nabídnout komplexní léčbu malignit prsu v rámci jedné instituce. Operace jsou prováděny specialisty pod vedením doc. MUDr. Davida Pavlišty, Ph.D.

V našem centru je ročně provedeno přibližně 150 operací pro karcinom prsu. Další část tvoří pacientky, které jsou operovány pro benigní onemocnění prsu.