Pooperační péče – Onkogyn

0

Následující stránky uvádějí praktické rady pro péči po operačních zákrocích pro přednádorové změny a po operacích pro zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů a prsů.

Operační zákroky nejsou rozděleny podle základního onemocnění, protože řada diagnóz je léčena operacemi s podobným rozsahem a podobnými opatřeními v pooperační péči. Pro lepší srozumitelnost jsou proto operace členěny podle rozsahu na “malé” – zákroky ambulantní, “velké” – zákroky spojené s hospitalizací v nemocnici; velké zákroky jsou dále děleny na operace prováděné z řezu (laparotomie) nebo z drobných vpichů (laparoskopie) a na operace prsů.