Péče po břišní operaci z řezu – Onkogyn

0

Ve většině případů je Váš pobyt v nemocnici kratší než doba nutná do získání finálních výsledků odebraných vzorků při operaci (tzv. histologického vyšetření). Obvyklá doba do definitivních výsledků je 14 dní od operace. Výsledky každé pacientky léčené pro zhoubný nádor jsou následně diskutovány členy Onkogynekologického týmu během tzv. konzilia, jehož výstupem je doporučení pro další léčebný postup. Konzilium proběhne nejbližší středu poté, co jsou výsledky Vašeho vyšetření k dispozici ve své konečné podobě. Závěr je každé pacientce sdělen telefonicky během následujícího dne (tj. obvykle nejbližší čtvrtek po uplynutí 14 dní od operace). Nebudete-li zastižena na Vámi udaném kontaktním telefonu, pak si o výsledek a doporučení můžete volat ve čtvrtek dopoledne za 14 dní po operaci na Onkogynekologické oddělení na tel. 224967451 nebo od následujícího pátku vždy mezi 10. a 12. hod. do Onkogynekologické ambulance na tel. 224967481. 

Zápis onkogynekologického konzilia obsahující výsledky rozboru odebraných tkání a navrhovaný postup Vám bude osobně předán při nejbližší kontrole v Onkogynekologické ambulanci nebo v Onkogynekologickém stacionáři. Potřebujete-li jej v tištěné podobě dříve, je nutné se domluvit na jeho vyzvednutí osobně na tel. 224967451 u paní asistentky Kupcové. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na lékaře a sestry lůžkového Onkogynekologického oddělení na tel. 224967440 nebo 224967451.