Po operaci prsů – Onkogyn

0

V průběhu přizpůsobování se pooperačním změnám se zřejmě nebudete fyzicky ani psychicky cítit nejlépe. Váš manžel nebo partner, rodina a přátelé možná nevědí, co říci a jak se ve Vaší přítomnosti chovat. Komunikace je klíčem k ozdravení vztahu. Otevřeností a sdílením pocitů může právě toto období posilnit vaše vztahy.

Možná máte otázky týkající se fyzické stránky Vaší intimity. Mastektomie změní Váš fyzický vzhled. Postupem času se většina žen opět ztotožní se svým tělem. Způsobem jak toho dosáhnout je prohlížení se v zrcadle. Dotýkejte se hrudi a oblasti řezu. Poprvé se můžete cítit nepříjemně, ale časem a opakováním se budete cítit lépe.

Do procesu uzdravování zapojte i svého partnera. Například se na ránu můžete dívat společně. Nebo ho požádejte, aby se Vaší hrudi jemně dotýkal. Taktéž ho požádejte, aby Vám pomohl s péčí o pokožku a s cvičením. Je důležité, abyste se oba ztotožnili se svými potřebami a pocity a komunikovali o nich na rovinu. Je důležité zdůraznit své „já“, „já se obávám“, „já cítím“. Vy a Váš partner můžete pocítit vzájemné ohrožení ve více oblastech. Společné trávení času procházkami, při jídle a držením se za ruce pomůže udržet vzájemnou důvěru a spjatost. Buďte trpělivá a věnujte dostatek času vzájemnému objevování se prostřednictvím dotyků. Někdy partner může být nejistý, zda jste na intimitu a sexuální vztah připravená. Proto rozvíjejte intimní a sexuální vztah rychle podle toho, jak se na to oba cítíte. Mít na sebe pozitivní názor a podílet se o tyto pocity s lidmi ve Vašem okolí je důležitou cestou procesu uzdravování.