Po operaci prsů – Onkogyn

0

Snažte se během dne trávit co nejvíce času mimo lůžko. Postupně zvyšujte aktivitu, avšak s častými přestávkami na odpočinek. S rukou na operované straně můžete hýbat, nezdvíhejte však těžké předměty. Po odstranění drenážních hadiček můžete začít s procvičováním.

Zvedání – po dobu jednoho měsíce nezvedejte předměty těžší 4,5 kg, obzvlášť na operované straně. Rehabilitační sestra Vám poradí a naučí Vás speciální cviky.

Jízda autem – neurčí-li lékař jinak, můžete řídit už za dva týdny po operaci, pokud se cítíte pohodlně a neužíváte některé léky proti bolesti. Možnost řízení po jednotlivých lécích Vám zodpoví ošetřující lékař.

Strečinkové cvičení – bolest po operaci často přispívá k následnému snížení fyzické aktivity. Tato inaktivita může způsobit, že Vaše ruka, rameno a prsní svaly zůstanou ochablé a ztuhlé. Po odstranění drenážních hadiček můžete začít s menšími cviky. Cvičení může snížit ztuhlost a pocit slabosti ve svalech příslušných svalových skupin. Je to zároveň klíč k udržení funkčnosti horní končetiny. Jednoduchá cvičení jsou popsána níže. Zeptejte se sestry, které konkrétní cviky by pro Vás byly vhodné.

  1. zhluboka dýchejte, procvičujete tak prsní svaly
  2. kružte ramenem dopředu, dolu a dozadu, uvolníte tak hrudník, rameno a svaly na zadní straně horní končetiny
  3. prsty jedné ruky uchopte míček, zatněte pěst a jemně mačkejte, toto opakujte několikrát denně, posílíte si tak ruku
  4. lehněte si na záda, ruce podél těla. Pomalu zdvihněte ruce přímo nad hlavu a jemně tak protahujte své svaly. Pozn.: pokud jste po rekonstrukci prsu, počkejte nejméně 4 týdny a až poté započněte s cvičením
  5. „lezení po zdi“ – postavte se tváří ke stěně, dlaně lehce přiložte ke stěně, neopírejte se o ně, konečky prstů se dotýkejte stěny. Nohy mějte rozkročené. Jemně ohýbejte a natahujte ruce v loktech, dlaně umístěte paralelně se stěnou.
  6. kývání rukou – položte ruku zdravé strany na zadní stranu židle. Ruku na straně zákroku nechejte v uvolněné pozici. Houpejte rukou ze strany na stranu. Ujistěte se, že pohyb vychází z ramenního, nikoliv z loketního kloubu. Houpejte postiženou rukou do tvaru malých kroužků. Opět se ujistěte, že pohyb vychází z ramene. Při uvolnění ruky se rozsah pohybu pravděpodobně zvětší. Kružte oběma směry. Houpejte rukou na postižené straně směrem dopředu a dozadu v rozsahu pohodlí.