Po operaci prsů – Onkogyn

0

Mnohé ženy si uvědomují důležitost samovyšetření prsu. Najdou se však i takové, které si tohoto problému vědomé nejsou. Ženy po rakovině prsu jsou vystaveny vyššímu riziku dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Cílem pravidelného měsíčního samovyšetření je zjistit rakovinu prsu nebo co nejdříve objevit návrat karcinomu a najít další změny. Pokračujte v samovyšetřování v měsíčních intervalech po dobu 3 měsíců po operaci. To, zda budete muset udělat ve svém vyšetřovacím postupu nějaké změny záleží na typu operace, kterou jste podstoupila. Nezapomeňte vyšetřit oba prsy. Nádor se může vyvinout zrovna tak na operované straně stejně tak jako na druhém prsu. 

  • Parciální mastektomie – samovyšetřování

Před zrcadlem si prohmatejte prsy ve třech pozicích používaných k samovyšetřování. Můžete zaznamenat změnu velikosti nebo tvaru prsu a vtahování pokožky v okolí řezu. Pokud jste absolvovala radioterapii, můžete pozorovat zhrubnutí a ztmavnutí kůže v ozařované oblasti. Také můžete pozorovat zvětšení kožních pórů. Tyto změny jsou přítomné téměř u všech žen.

Sledujte, zda pociťujete změny v prsou jak ve stoje, tak i vleže. Hledejte změny bradavek po operaci. Oblast pod řezem a v jeho okolí, nebo v podpaží se Vám může zdát tužší a pevnější než před zákrokem. Je to způsobeno jizvením tkáně. Oblast řezu se může stát více nebo méně citlivá na dotek a tlak. Po absolvované radioterapii se kůže a tuková tkáň může zdát pevnější, kůže zhrubělá a celý prs může působit pevněji než před ozářením.

  • Mastektomie jednoho nebo obou prsů – samovyšetřování

Po zahojení  je vhodné se pohmatem seznámit s jizvou a jejím okolím, aby jste mohla posoudit co je pro Vás normální. Ztotožněte se s pohledem a dotykem jizvy a okolní oblasti. Pokračujte v samovyšetřování na zdravém prsu a taktéž v oblasti po mastektomii.

Hledání změn – před zrcadlem si prohmatejte prsa ve třech pozicích používaných k samovyšetřování. Prohlédněte si oblast po mastektomii. Ukáže to změny, které jsou normální součástí léčebného procesu. Můžete pozorovat, že jizva je hrubší a tmavší, ale časem se může stáhnout a vyblednout. Po radioterapii může kůže zůstat tmavší a hrubší a rozšíří se kožní póry. Pokud po ukončení léčebného procesu zpozorujete změny – například otok, neobvyklé zčervenání, přítomnost hmatného útvaru – bulky nebo nehojící se oblasti, kontaktujte lékaře.

Pocity změn – pokračujte ve zkoumání změn a to jak ve stoje, tak i vleže. Na straně mastektomie zdvihněte ruku a po celé délce zkoumejte řez a jizvu. Zkoumejte okolí jizvy, oblast nad a pod klíční kostí, oblast žeber a podpaží. Vyšetřujte třemi nebo čtyřmi prsty krouživým pohybem. Tkáň by se měla oplošťovat, pokud se místo zákroku léčí a jizva dozrává. Kůže po radioterapii zůstane tužší a pevnější. Při zpozorování neobvyklých zatuhnutí, otoků a změn citlivosti kontaktujte lékaře. Po odstranění obou prsů pokračujte ve vyšetřování v měsíčních intervalech. Prohlížejte oblasti v zrcadle, kontrolujte je hmatem, pátrejte po změnách v podpaží. Postupujte při tom plochými krouživými pohyby prsty. Pátrejte po otocích, zčervenáních, nehojících se oblastech, zatuhnutích a zvýšené citlivosti. O všech změnách si promluvte s lékařem.

Po rekonstrukci prsu používejte stejnou vyšetřovací techniku zmíněnou výše. Při zpozorování změn kontaktujte lékaře.