Po operaci prsů – Onkogyn

0

Vaše emocionální pohoda je neodmyslitelnou součástí celkového zdravotního stavu a může přispívat k Vašemu uzdravení. Pro mnohé ženy byl nález zhoubného nádoru v prsu jednou z nejhorších životních zkušeností. Běžně se objevují pocity nejistoty, úzkosti, hněvu, strachu, zármutku, ztráty a smutku. Tyto pocity jsou běžné a přicházejí v souvislosti s diagnózou nádoru. Mohou pokračovat s postupem času, ale v průběhu léčby se mohou i měnit.

Před zákrokem jsou mnohé ženy nervózní, lehce rozrušitelné, napjaté a nepokojné. Mívají problémy s usínáním. Můžete se přistihnout, že se těžce koncentrujete a rozhodujete. Po zákroku se mohou dostavovat stavy smutku, zlosti, nenávisti, úlevy, pocity viny nebo strachu. Je to přirozená součást smutku v závislosti na překonané změně ve Vašem životě.

Existuje několik způsobů jak se vypořádat se strachem a jak čelit pocitům nejistoty. Vzpomeňte si, jak jste zvládaly stresové situace a řešily krize v minulosti. Pro některé lidi může být přínosné popovídat si s rodinou a přáteli, poslouchat hudbu, dívat se na televizi, číst nebo se věnovat relaxačním technikám. Jiným zase může pomoci fyzická aktivita.

Komunikujte se svou rodinou a dětmi nejen během návštěv v nemocnici, ale i v soukromí. Vaše rodina může zažít strach, izolaci a beznaděj. Malé děti se mohou obávat dočasné izolace od matky nebo mít strach že právě ony nemoc způsobily. S dětmi Vám mohou pomoci učitelé, sociální pracovníci a duchovní. Ve Vašem okolí mohou fungovat kluby pro ženy po mastektomii. Prvním krokem vypořádání se s touto situací je navázání otevřené diskuse ve Vaší rodině.