HPV infekce – Onkogyn

0

Domů Pro veřejnost

HPV infekce je prokázanou příčinou rakoviny děložního hrdla. Pro rozvoj rakoviny je nutné, aby se organismus od HPV infekce neočistil a došlo k jejímu dlouhodobému (roky až desetiletí) přetrvávání v těle. K tomu napomáhají některé nepříznivé faktory:

  1. kouření cigaret – nepříznivě ovlivňuje obranyschopnost, a tak i pravděpodobnost, že tělo zlikviduje infekci HPV
  2. poruchy imunity – vrozené poruchy imunity i získané poruchy imunity (užívání léků potlačujících imunitu po transplantaci nebo u některých onemocnění (systémový lupus, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc, diabetes mellitus 1. typu (cukrovka) aj.) mají stejný vliv na omezení samovolné likvidace infekce jako v případě kouření
  3. časný začátek pohlavního života – obecně je hranice pro optimální začátek pohlavního života udávána po 17. – 18. roce života, časnější začátek usnadňuje vznik infekce, protože u mladších žen je děložní hrdlo „nezralé“ a tedy i mnohem křehčí a náchylnější k snazšímu vstupu viru
  4. více sexuálních partnerů nebo tzv. „rizikový“ partner (takový muž, který sám měl více sexuálních partnerek či „rizikových“ partnerek) – s narůstajícím počtem sexuálních partnerů narůstá i riziko, že některý z nich může přenést HPV infekci, zároveň je vyšší počet sexuálních partnerů i rizikem pro získání dalších pohlavně přenosných infekcí
  5. přítomnost jiných pohlavně přenosných infekcí a jejich opakování – opakované infekce, zvláště infekce způsobené chlamydiemi, nepříznivě ovlivňují obranyschopnost, poškozují děložní hrdlo, a tak usnadňují vstup HPV do buněk