Nejčastější otázky – Onkogyn

0

Domů Pro veřejnost

Očkování se provádí předem připravenou injekcí do svalu (obvykle ramene) v předepsaných intervalech. Celkem jsou podány podle věku 2 (u dětí mezi 9-14 rokem) nebo 3 (u dívek a žen nad 15 let) dávky a celé očkování trvá 6 měsíců. Zatím není jasné, zda a za jakou dobu bude nutné přeočkování. První ženy jsou očkovány před více jak 15 lety a zatím mají dostatečnou ochranu.