Nejčastější otázky – Onkogyn

0

Ne, test na HPV nemá před očkováním žádný význam. Většina HPV infekce je totiž přechodná a pacientka tak může z vakcinace profitovat pro budoucnost i při aktuální HPV pozitivitě. Navíc jednorázové stanovení HPV nic nevypovídá o tom, zda jde o infekci přechodnou či přetrvávající. I HPV pozitivní pacientka navíc profituje z vakcinace okamžitě, protože pozitivita více než jednoho typu HPV je vzácná. Přínos vakcinace je tak v každém případě spojen minimálně s ochranou proti dalším typům obsaženým ve vakcíně včetně typům HPV, proti kterým má vakcína tzv. zkříženou ochranu.