Nejčastější otázky – Onkogyn

0

U žen se sledují pouze lehké (mírné) předrakovinové změny, závažnější změny jsou důvodem k ošetření operačním zákrokem. U žen starších je nezřídka doporučováno chirurgicky odstranit i změny lehké, jako prevenci před jejich budoucím zhoršením. Vakcína působí preventivně, tedy již přítomné změny nevyléčí, ale může zabránit jejich plošnému zvětšování. V případě že změny vymizí (což je případ typický pro většinu mladých pacientek), tak takovou ženu chrání proti možnosti nové infekce. Samozřejmě, že platí nutnost dále docházet na kontrolní gynekologická vyšetření. Nelze totiž vyloučit riziko, že již přítomné lehké změny se mohou zhoršit, a bude je třeba chirurgicky ošetřit.