Brachyradioterapie – Onkogyn

0

Domů Pro veřejnost

Brachyradioterapie – vnitřní ozáření zblízka zdrojem záření zavedeným do bezprostřední blízkosti nádoru nebo do oblasti po odstranění nádoru. Zpravidla se zavádí plastový aplikátor, např.do děložního hrdla, těla či pochvy a do něj posléze aktivní zdroj (tzv. afterloading systém) na vypočtený počet hodin. K vnitřnímu ozáření pochvy je nutná 1- až 2-denní hospitalizace.