Pozitronová emisní tomografie (PET) – Onkogyn

0

Pozitronová emisní tomografie (PET) – zobrazovací vyšetření. Slouží k získání obrazů celého trupu se znázorněním i velmi drobných aktivních ložisek, které by mohly svědčit pro zánětlivé, pooperační nebo nádorové změny. K zobrazení dochází na principu vychytávání předem označených látek (cukr-glukóza) ve tkáních s urychleným metabolismem (látkovou výměnou). Látka se aplikuje před vyšetřením do žíly.

Příprava: Od půlnoci je doporučeno pít pouze neslazené nápoje (např.čistou vodu), nejíst 6 hodin před vyšetřením. Bude-li vyšetření odpoledne je možné si vzít ráno suchý rohlík a hořký čaj bez mléka.