Radikální trachelektomie – Onkogyn

0

Radikální trachelektomie – operace prováděná z podélného řezu na břiše nebo přes pochvu, spočívající v kompletním odstranění děložního čípku, jeho podpůrného aparátu (parametrií) a části pochvy. Součástí výkonu je ve většině případů lymfadenektomie. Provádí se u pacientek s počátečním stádiem zhoubného nádoru děložního čípku, které plánují těhotenství.