Radioterapie – Onkogyn

0

Radioterapie – jedna ze základních metod léčby zhoubných nádorů, využívající k jejich likvidaci ionizačního záření. Ozáření zevním zářičem se nazývá teleradioterapie, zářičem zavedeným do blízkosti nádoru brachyradioterapie. Je buď samostatnou léčebnou metodou, nebo je kombinována s operační léčbou jako předoperační či pooperační ozáření. Rovněž může být kombinována (potencována) s chemoterapií (aplikací protinádorových léků – cytostatik).