Jak a kde se vyšetření provádí? – Onkogyn

0

Pokud genetik rozhodne, že je u Vás zvýšená pravděpodobnost, že jste nosičkou dispozice (mutace) v některém z vyšetřovaných genů, odebere Vám dvě zkumavky krve a odešle je do laboratoře, kde proběhne samotná analýza. 

Vyšetření musí být vždy doporučeno klinickým genetikem, který s Vámi podrobně rozebere výskyt nádorů v rodině, případně u Vás osobně, a rozhodne, které geny by měly být vyšetřeny. Zároveň se na něj můžete obrátit se žádostí o vyšetření dalších členů rodiny.

Klinický genetik se zkušeností v onkologické genetice by měl ordinovat při všech větších (dříve krajských) nemocnicích. Lze se také obrátit na velká centra v Praze (Všeobecná fakultní nemocnice), Brně (Masarykův onkologický ústav), Plzni (Fakultní nemocnice), Českých Budějovicích (Krajská nemocnice) nebo Novém Jičíně (Komplexní onkologické centrum).