Týká se mě rakovina prsu nebo vaječníků? – Onkogyn

0

Zhoubný nádor (karcinom, rakovina) prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V loňském roce byl v České republice nově diagnostikován karcinom prsu u více než 7500 žen. Zhoubný nádor vaječníků není tak častý (o málo více než 1000 nových pacientek v ČR každý rok), patří však mezi nádory s vůbec největší úmrtností.

Úspěch léčby rakoviny je závislý především na včasném odhalení nádoru. Proto zájem onkologů směřuje k vyhledávání osob, které mají vyšší riziko, že onemocní zhoubným nádorem.

Většina zhoubných nádorů vzniká nahodile – neodhalíme důvod jejich vzniku. Pouze menší část (u rakoviny prsu asi 5-10%, u rakoviny vaječníků ale až 18%) vzniká na základě dědičné dispozice zděděné od jednoho z rodičů.

V České republice onemocní nějakou formou rakoviny každý třetí člověk. Proto také přibývá rodin, v nichž se rakovina vyskytuje u více jejich příslušníků. Neznamená to však, že je vždy přítomna dědičná dispozice. Podezření na dědičnou dispozici máme především u mladých žen s rakovinou, u některých méně častých typů nádorů, nebo v rodinách, kde se ve více generacích vyskytuje rakovina prsu nebo vaječníků.