Onkogyn.cz | Děložní sarkomy

0

Leiomyosarkom, endometriální stromální sarkom

TNM klasifikace: 

T – primární tumor:

T1 – tumor ohraničený na dělohu 

T1a – nádor ≤ 5 cm

T1b – nádor > 5 cm

T2 – nádor se šíří dále do pánve

T2a – postihuje adnexa

T2b – šíří se na ostatní pánevní struktury

T3 – nádor se šíří dále do dutiny břišní

T3a – jedno ložisko   

T3b – více ložisek 

T4 – invaze do sliznice močového měchýře/rekta

N1 – metastázy v regionálních mízních uzlinách

M1 – vzdálené metastázy

Adenosarkom

TNM klasifikace:

T – primární tumor :

T1 – tumor ohraničený na dělohu

T1a – nádor ohraničený na endometrium/endocervix bez známek myometrální/stromální invaze 

T1b – invaze do < ½ myometria

T1c – invaze ≥ ½ myometria

T2 – nádor se šíří dále do pánve

T2a – postihuje adnexa

T2b – šíří se na ostatní pánevní struktury

T3 – nádor se šíří dále do dutiny břišní

T3a – jedno ložisko   

T3b – více ložisek 

N1 – metastázy v regionálních mízních uzlinách

T4 – invaze do sliznice močového měchýře/rekta

M1 – vzdálené metastázy

N – regionální mízní uzliny (uzliny pánevní a paraaortální):

NX – nelze hodnotit

N0 – metastázy v regionálních mízních uzlinách nepřítomny

N1 – metastázy v regionálních mízních uzlinách přítomny 

M – vzdálené metastázy:

MX – nelze hodnotit

M0 – vzdálené metastázy nepřítomny

M1 – vzdálené metastázy přítomny (vyjma adnex, pánve a dutiny břišní)

 stádium  TNM
 I  T1 N0 M0
 IA  T1a N0 M0
 IB  T1b N0 M0
 xIC  T1c N0 M0
 II  T2 N0 M0
 IIA  T2a N0 M0
 IIA  T2b N0 M0
 IIIA  T3a N0 M0
 IIIB  T3b N0 M0
 IIIC  T1, T2, T3 N1 M0
 IVA  T4 jakékoliv N M0
 IVB  jakékoliv T jakékoliv N M1

xPozn.: IC pro adenosarkomy

Shrnutí:

T1 – děloha

T2 – pánev

T3 – dutina břišní mimo pánev

T4 – sliznice močového měchýře/rekta

Souhrn klasifikací TNM a FIGO (leiomyosarkom, endometriální stromální sarkom):