Onkogyn.cz | FIGO klasifikace

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Klasifikace FIGO je založena na klinických vyšetřeních, ačkoliv je v poslední revizi zřejmý posun ke klasifikaci na základě histopatologického vyšetření preparátů získaných chirurgickým stagingem.FIGO klasifikace člení onemocnění do 4 stádií:

Stádium I – časné onemocnění omezené na primární orgán
Stádium II – onemocnění s lokální progresí mimo primární orgán postihující přilehlé tkáně
Stádium III – onemocnění s extenzivnějším, avšak lokálním šířením
Stádium IV – metastatické onemocnění