Onkogyn.cz | Indikace k onkochirurgickým výkonům

0

telefon: 224 967 480

  • zhodnocení nálezů
  • doplnění stagingových vyšetření
  • indikace ke kompletnímu spektru výkonů pro nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla a těla, ovária a pánve včetně výkonů miniinvazivních

vulvektomie, hemivulvektomie, radikální vulvektomie, plastické výkony na vulvěkolpektomie, radikální trachelektomie (odstranění děložního hrdla včetně parametrií se zachováním děložního těla a tedy fertility)radikální hysterektomie typ B a C1,2, s event. tranpozicí adnex, radikální parametrektomiesystematická pánevní, paraaortální, inguinální lymfadenektomieexenterace pánve v rozsahu přední, zadní, totální, supra- i infralevatorické

břišní peritonektomie včetně brániční, splenektomie, resekce jater, gasterektomie, resekce střev s anastomózou, hemikolektomie, kolostomie

St 8.30 – 12.00   Prof. MUDr. David Cibula, CSc.
 

Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

  Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Pacientky je nutno telefonicky objednat.

Velmi uvítáme stručnou epikrízu shrnující aktuální problematiku a dosavadní nálezy, naopak kompletní stagingová vyšetření nejsou nezbytná – doplníme většinou během jednoho dopoledne.

Dostupné výsledky vč. snímků zobrazovacích vyšetření jsou vítané. Zpráva ošetřujícího internisty či praktického lékaře (předoperační vyšetření) je požadována!