Onkogyn.cz | Karcinom děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Klasifikace se používá pouze pro karcinomy bez ohledu na exocervikální nebo endocervikální lokalizaci.Hodnocení primárního nádoru:TX – stádium primárního nádoru nelze hodnotitT0 – bez známek primárního nádoruTis – karcinom in situ (CIS)T1 – karcinom děložního hrdla omezený na dělohu (šíření na tělo děložní by nemělo být zohledněno)

 • T1a  – invazivní karcinom diagnostikovaný pouze mikroskopicky.
  • T1a1 – stromální invaze do hloubky ne větší než 3,0 mm a horizontální šíření 7,0 mm nebo méně
  • T1a2 – stromální invaze více než 3,0 mm, ne však více než 5,0 mm s horizontálním šířením 7,0 mm nebo méně
 • T1b – klinicky zřetelná léze omezená na děložní hrdlo nebo mikroskopická léze větší než T1a2
  • T1b1 – klinicky zřetelná léze 4,0 cm nebo méně v největším rozměru
  • T1b2 – klinicky zřetelná léze větší než 4,0 cm v největším rozměru

T2 – nádor se šíří mimo dělohu, ale ne ke stěně pánevní či do dolní třetiny pochvy

 • T2a –  bez šíření do parametria
  • T2a1 – bez šíření do parametria, léze 4,0 cm nebo méně v největším rozměru
  • T2a2 – bez šíření do parametria, léze větší než 4,0 cm v největším rozměru
 • T2b – se šířením do parametria

T3 – nádor se šíří ke stěně pánevní, postihuje dolní třetinu pochvy nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny

 • T3a – nádor postihuje dolní třetinu pochvy, bez šíření ke stěně pánevní
 • T3b – nádor se šíří ke stěně pánevní nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny

T4 – nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo rekta nebo se šíří mimo malou pánevHodnocení regionálních mízních uzlin:Regionálními mízními uzlinami jsou uzliny paracervikální, parametriální, hypogastrické (vnitřní ilické a obturatorní), společné a zevní ilické, presakrální a laterální sakrální.NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotitN0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázyN1 – metastázy v regionálních mízních uzlináchKritérium kategorie pN0: Pro stanovení pN je potřeba vyšetření materiálu z pánevní lymfadenektomie, které má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0.Hodnocení vzdálených metastáz:MX – vzdálené metastázy nelze hodnotitM0 – nejsou vzdálené metastázyM1 –  vzdálené metastázyNejčastějším místem vzdálených metastáz u karcinomu děložního hrdla jsou paraaortální a mediastinální mízní uzliny, plíce a skelet.                                      TNM stádia:

 stádium  TNM
 0  Tis N0 M0
 IA  T1a N0 M0
 IA1  T1a1 N0 M0
 IA2  T1a2 N0 M0
 IB  T1b N0 M0
 IB1  T1b1 N0 M0
 IB2  T1b2 N0 M0
 IIA  T2a N0 M0
 IIA1  T2a1 N0 M0
 IIA2  T2a2 N0 M0
 IIB  T2b N0 M0
 IIIA  T3a N0 M0
 IIIB  T1, T2, T3a N1 M0 T3b jakékoliv N M0
 IVA  T4 jakékoliv N M0
 IVB  jakékoliv T jakékoliv N M1

Souhrn klasifikací TNM a FIGO:

 TNM    FIGO
 T1  Omezení na dělohu  
 T1a  Preklinický invazivní nádor diagnostikovaný mikroskopicky  IA
 T1a1  Stromální invaze < 3 mm vertikálně a < 7 mm horizontálně  IA1
 T1a2  Stromální invaze 3 mm a 5 mm vertikálně a 7 mm horizontálně  IA2
 T1b  Klinicky viditelná léze ohraničená na dělohu  IB
 T1b1  ≤ 4 cm  IB1
 T1b2  >4 cm – „bulky“  IB2
 T2  Šíření mimo dělohu, ne na dist. 1/3 pochvy a ne k pánevní stěně  II
 T2a  Šíření do proxim. 2/3 pochvy  IIA
 T2a1  ≤ 4 cm  IIA1
 T2a2  >4 cm – „bulky“  IIA2
 T2b  Šíření do parametrií  IIB
 T3  Šíření mimo dělohu, rozvoj hydronefrózy, afunkce ledviny  III
 T3a  Šíření na dist. 1/3 pochvy, ne k pánevní stěně  IIIA
 T3b  Šíření k pánevní stěně a / nebo hydronefróza a / nebo afunkce
 ledviny
 IIIB
 T4  Šíření na sliznici moč. měchýře / sliznici rekta / mimo malou pánev  IVA
 N1  Postižení regionálních uzlin  IIIB a  výše
 M1  Vzdálené metastázy  IVB