Onkogyn.cz | Karcinom ovaria

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Klasifikace je určena pro maligní nádory z povrchového epitelu a nádory stromálního původu, včetně borderline nádorů (nádorů „hraniční malignity či nádorů s nízkým maligním potenciálem“). Klasifikační schémata umožňují i třídění non-epiteliálních ovariálních nádorů.Hodnocení primárního nádoru:TX – primární nádor nelze hodnotitT0 – bez známek primárního nádoruT1 – nádor omezen na vaječníky

  • T1a – nádor omezen na jeden vaječník; pouzdro intaktní, žádný nádor na povrchu vaječníku; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  • T1b – nádor omezen na oba vaječníky; pouzdro intaktní, žádné známky nádoru na povrchu vaječníků; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  • T1c – nádor ohraničen na jeden a / nebo oba vaječníky s čímkoliv následujícím: ruptura pouzdra, nádor na povrchu ovaria, maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu

T2 – nádor postihuje jeden a / nebo oba vaječníky se šířením v pánvi

  • T2a – šíření a / nebo implantace na dělohu a / nebo vejcovod(y); v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  • T2b – šíření na jiné pánevní tkáně; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky
  • T2c – šíření v pánvi (2a nebo 2b) s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu

T3 – nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky, s mikroskopicky prokázanými peritoneálními metastázami mimo pánev

  • T3a – mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev
  • T3b – makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2 cm nebo méně v největším rozměru
  • T3c – peritoneální metastázy mimo pánev větší než 2 cm v největším rozměru

Hodnocení regionálních mízních uzlin:Regionálními mízními uzlinami jsou uzliny pánevní (paracervikální, parametriální, hypogastrické (vnitřní ilické a obturatorní), společné a zevní ilické, presakrální a laterální sakrální), uzliny paraaortální (horní a dolní paraaortální a preaaortální, horní a dolní parakavální a prekavální a horní a dolní interaaortokavální) a uzliny inguinální.NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotitN0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázyN1 – metastázy v regionálních mízních uzlináchKritérium kategorie pN0: Pro stanovení pN je potřeba vyšetření vzorků z pánevní a / nebo paraaortální lymfadenektomie, které má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0.Hodnocení vzdálených metastáz:MX – vzdálené metastázy nelze hodnotitM0 – nejsou vzdálené metastázyM1 –  vzdálené metastázyNejčastějším místem vzdálených metastáz u karcinomu ovaria je parenchym jater, plíce a pleura.                                       TNM stádia:

 stádium  TNM
 IA  T1a N0 M0
 IB  T1b N0 M0
 IC  T1c N0 M0
 IIA  T2a N0 M0
 IIB  T2b N0 M0
 IIC  T2c N0 M0
 IIIA  T3a N0 M0
 IIIB  T3b N0 M0
 IIIC  T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0
 IV  jakékoliv T jakékoliv N M1

Souhrn klasifikací TNM a FIGO:

 TNM    FIGO
 T1a  Postižení jednoho ovaria, pouzdro intaktní, bez nádoru na povrchu ovaria,
 negativita ascitu nebo laváže
 IA
 T1b  Postižení obou ovarií, dále jako T1a  IB
 T1c  Jedno nebo obě ovaria + ruptura pouzdra / nádor na povrchu / pozitivita
 ascitu nebo laváže
 IV
 T2a  Šíření na dělohu / tubu / negativita ascitu nebo laváže  IIA
 T2b  Šíření na jiné pánevní tkáně / negativita ascitu nebo laváže  IIB
 T2c  Šíření na dělohu / tubu / v pánvi / pozitivita ascitu nebo laváže  IIC
 T3a  Mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev  IIIA
 T3b  Makroskopické metastázy mimo pánev < 2 cm  IIIB
 T3c  Makroskopické metastázy mimo pánev > 2 cm  IIIC
 T4  Vzdálené metastázy  IV
 N1  Postižení pánevních a / nebo paraaortálních lymfatických uzlin  IIIC
 M1  Vzdálené metastázy  IV

Metastázy v pouzdru jater jsou klasifikovány jako stádium III, pro diagnózu stádia IV je potřeba průkazu intraparenchymatózních metastáz. Pleurální výpotek je klasifikován jako M1 při cytologickém průkazu maligních elementů.