Onkogyn.cz | Karcinom vejcovodu

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Klasifikace je určena pouze pro karcinomy vejcovodu. Svou strukturou vychází z klasifikace karcinomu ovaria.Hodnocení primárního nádoru:TX – primární nádor nelze hodnotitT0 – bez známek primárního nádoruTis – karcinom in situ (CIS)T1 – nádor je omezen na vejcovod(y)

  • T1a – nádor je omezen na jeden vejcovod, bez penetrace povrchu serózy
  • T1b – nádor je omezen na oba vejcovody, bez penetrace povrchu serózy
  • T1c – nádor je omezen na jeden či oba vejcovody, se šířením až k/nebo skrz serózu vejcovodu, nebo s maligními buňkami v ascitu či peritoneálním výplachu

T2 – nádor postihuje jeden nebo oba vejcovod(y) se šířením do pánve

  • T2a – šíření a/nebo metastázy do dělohy a/nebo vaječníků
  • T2b – šíření na jiné pánevní struktury
  • T2c – šíření do pánve (2a nebo 2b) s maligními buňkami v ascitu či v peritoneálním výplachu

T3 – nádor postihuje jeden nebo oba vejcovod(y), s implantací na peritoneum mimo pánev

  • T3a – mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev
  • T3b – makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2 cm nebo méně v největším rozměru
  • T3c – peritoneální metastázy větší než 2 cm v největším rozměru

Hodnocení regionálních mízních uzlin:Regionálními mízními uzlinami jsou uzliny pánevní (paracervikální, parametriální, hypogastrické (vnitřní ilické a obturatorní), společné a zevní ilické, presakrální a laterální sakrální), uzliny paraaortální (horní a dolní paraaortální a preaaortální, horní a dolní parakavální a prekavální a horní a dolní interaaortokavální) a uzliny inguinální.NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotitN0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázyN1 – metastázy v regionálních mízních uzlináchKritérium kategorie pN0: Pro stanovení pN je potřeba vyšetření vzorků z pánevní a / nebo paraaortální lymfadenektomie, které má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0.Hodnocení vzdálených metastáz:MX – vzdálené metastázy nelze hodnotitM0 – nejsou vzdálené metastázyM1 –  vzdálené metastázyNejčastější místa vzdálených metastáz u karcinomu vejcovodu jsou shodná s karcinomem ovaria.                                       TNM stádia:

 stádium  TNM
 IA  T1a N0 M0
 IB  T1b N0 M0
 IC  T1c N0 M0
 IIA  T2a N0 M0
 IIB  T2b N0 M0
 IIC  T2c N0 M0
 IIIA  T3a N0 M0
 IIIB  T3b N0 M0
 IIIC  T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0
 IV  jakékoliv T jakékoliv N M1

Souhrn klasifikací TNM a FIGO:

 TNM    FIGO
 T1a  Postižení jednoho vejcovodu, seróza intaktní, negativita ascitu nebo
 laváže
 IA
 T1b  Postižení obou vejcovodů, dále jako T1a  IB
 T1c  Jeden nebo oba vejcovody s postižením serózy / pozitivita ascitu nebo
 laváže
 IC
 T2a  Šíření na dělohu / ovaria / negativita ascitu nebo laváže  IIA
 T2b  Šíření na jiné pánevní tkáně / negativita ascitu nebo laváže  IIB
 T2c  Šíření na dělohu / ovaria / v pánvi / pozitivita ascitu nebo laváže  IIC
 T3a  Mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev  IIIA
 T3b  Makroskopické metastázy mimo pánev < 2 cm  IIIB
 T3c  Makroskopické metastázy mimo pánev > 2 cm  IIIC
 T4  Vzdálené metastázy  IV
 N1  Postižení pánevních a / nebo paraaortálních lymfatických uzlin  IIIC
 M1  Vzdálené metastázy (vyjma peritoneálních)  IV