Onkogyn.cz | Karcinom vulvy

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Klasifikace se používá pouze pro primární karcinomy vulvy, včetně případů postihujících současně vaginu.Hodnocení primárního nádoru: TX – stádium primárního nádoru nelze hodnotitT0 – bez známek primárního nádoruTis – karcinom in situ (CIS)

T1 – nádor je omezen na vulvu nebo na vulvu a perineum

  • T1a – nádor je omezen na vulvu nebo na vulvu a perineum, 2 cm nebo méně v největším rozměru se stromální invazí ne větší než 1 mm
  • T1b – nádor je omezen na vulvu nebo na vulvu a perineum, větší než 2 cm  a se stromální invazí větší než 1 mm

T2 nádor jakékoliv velikosti se šířením na okolní struktury: distální 1/3 uretry, distální 1/3 pochvy, anusT3 nádor jakékoliv velikosti se šířením na okolní struktury: proximální 2/3 uretry, proximální 2/3 pochvy, sliznici močového měchýře, sliznici rekta, nebo fixován k pánevní kosti

Pozn.: FIGO T3 klasifikuje jako T4

Hodnocení regionálních mízních uzlin:Spádové mízní uzliny karcinomu vulvy jsou povrchní a hluboké inguinofemorální.NX – regionální mízní uzliny nelze hodnotitN0 – v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy

N1 – metastázy v regionálních mízních uzlinách

      N1a – metastázy v 1-2 mízních uzlinách, každá menší než 5 mm

      N1b – metastáza v 1 mízní uzlině velikosti 5 mm a větší

N2 – metastázy v regionálních mízních uzlinách

      N2a – metastázy v 3 a více mízních uzlinách , každá menší než 5 mm

      N2b – metastázy ve 2 a více mízních uzlinách velikosti 5 mm a větší

      N2c – metastázy v mízních uzlinách s extrakapsulárním šířením

N3 – fixované nebo ulcerované metastázy v regionálních mízních uzlinách  

Kritérium kategorie pN0: Pro stanovení pN je potřeba vyšetření preparátů z inguinální resp. inguinofemorální lymfadenektomie, které má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Jsou- li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pNX. (FIGO)Hodnocení vzdálených metastáz:MX – vzdálené metastázy nelze hodnotitM0 – nejsou vzdálené metastázyM1 – vzdálené metastázy

Nejčastějším místem vzdálených metastáz u karcinomu vulvy jsou pánevní mízní uzliny.

TNM stádia:

stádium

TNM

0

Tis N0 M0

I

T1 N0 M0

IA

T1a N0 M0

IB

T1b N0 M0

II

T2 N0 M0

III A

T1, T2 N1a, N1b M0

III B

T1, T2 N2a, N2b M0

III C

T1, T2 N2c M0

IVA

                            T1, T2, N3 M0

    T3, jakékoliv N M0

IVB

jakékoliv T, jakékoliv N, M1

Pozn.: FIGO nezahrnuje st. 0 (Tis)

Souhrn klasifikací TNM a FIGO:

TNM

FIGO

T1

Omezen na vulvu / perineum

I

T1a

≤ 2 cm se stromální invazí ≤ 1,0 mm

IA

T1b

>2 cm nebo  stromální invaze > 1,0 mm

IB

T2

distální 1/3 uretry, distální 1/3 pochvy, anus

II

T3

 prox. uretra, prox. pochva, sliznice močového měchýře/rekta, fixován k pánevní kosti

IVA

N1a

1-2 uzliny < 5 mm

IIIA

N1b

1 uzlina ≥ 5 mm

IIIA

N2a

3 a více uzlin < 5 mm

IIIB

N2b

2 a více uzlin ≥ 5 mm

IIIB

N2c

extrakapsulární šíření

IIIC

N3

fixované uzliny

IVA

M1

vzdálené metastázy

IVB