Onkogyn.cz | Klinicko – ultrazvukový seminář Karcinom endometria

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Vzdělávací akce

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na

Klinicko – ultrazvukový seminář

Karcinom endometria

pořádaný Onkologickým centremGynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze, 1. lékařskou fakultou UK

a Nadačním fondem Vita et futura

v sobotu dne 22. května 2010 od 9.00 hodin

v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolinářská 18, Praha 2. 

Program:

  1. Incidence, rizikové a prognostické faktory, staging – Doc. MUDr. P. Freitag, CSc. (45min)
  2. Hereditární rizika karcinomu endometria – MUDr. M. Zikán, Ph.D. (45min)
  3. Prekancerózy a možnosti fertilitu šetřící léčby – MUDr. J. Sláma, Ph.D. (30min)
  4. Chirurgická léčba časných stádií – Prof. MUDr. D. Cibula, CSc. (45min)
  5. Management pokročilých stádií – MUDr. J. Sláma, Ph.D. (30min)
  6. Přehled hormální, biologické léčby, radioterapie a chemoterapie v 10 slidech – MUDr. D. Fischerová, Ph.D. (20min)
  7. Diferenciální ultrazvuková diagnostika benigních onemocnění dělohy – MUDr. M. Zikán, Ph.D. / MUDr. I. Pinkavová (45min)
  8. Abnormální děložní krvácení a přínos ultrazvuku v diagnostice a managementu – MUDr. I. Pinkavová (30min)
  9. Náhodný nález vyššího endometria v postmemopauze – MUDr. M. Zikán, Ph.D. (30min)
  10. Diagnostika a staging zhoubných epitelových a mesenchymových nádorů dělohy – MUDr. D. Fischerová, Ph.D. (40min)

Charakter semináře je edukační s praktickou demonstrací nálezů.
Počet účastníků je limitovaný a nebude překročen.

Přihlášení účastníci kurzu obdrží pozvánku se složenkou (na pozvánce bude uvedeno bankovní spojení pro bezhotovostní převod). Poplatek činí 700,- Kč. Nebude-li uhrazen předem, lze zaplatit na místě v hotovosti ve výši 800,- Kč. Organizátor není plátcem DPH.

Absolventi kurzu obdrží certifikát podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Vaše přihlášky prosím posílejte na adresu: Děkanát 1. LF UK – odd. doškolování lékařů, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, e-mail: [email protected] nebo [email protected] , tel. + fax: 224 965 675, mobil: 732 146 799.