Onkogyn.cz | Kolposkopický kurz

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Vzdělávací akce

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na

Kolposkopický kurz 

pořádaný Onkogynekologickým centrem

Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze,

1. lékařskou fakultou UK 

a Nadačním fondem Vita et futura

v sobotu dne 11. 10. 2014 od 9.00 hodin

v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolinářská 18, Praha 2. 

Přednášející:

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc. – vedoucí Centra onkologické prevence VFN

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. – přednosta Ústavu patologie VFN

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

as. MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.

Program:

 1. Úloha a postavení kolposkopie, vyšetřovací postup, anatomické předpoklady – 40 min.
 2. Kolposkopická terminologie a klasifikace (Rio de Janeiro 2011) – 40 min.
 3. Cytologická klasifikace (Bethesda 2001) – 40 min.
 4. Histopatologie prekanceróz, význam imunohistochemie – 35 min.
 5. HPV test – 40 min.
 6. Low-grade skvamózní léze – 45 min.
 7. High-grade skvamózní léze včetně invazivních karcinomů – 45 min.
 8. Management skvamózních lézí založený na stratifikaci rizika – 35 min.
 9. Glandulární léze, management  – 30 min.
 10. Kolposkopie v graviditě, puerperiu, menopauze a po operačních výkonech  – 40 min.
 11. Kolposkopie pochvy a vulvy – 45 min.
 12. Metody ošetření a jejich komplikace, management pozitivních okrajů, úloha hysterektomie a pooperační sledování – 45 min.

Charakter semináře je edukační s praktickou demonstrací nálezů.

Počet účastníků je limitovaný a nebude překročen.

Přihlášení obdrží závaznou přihlášku s bankovním spojením pro bezhotovostní převod. Poplatek činí 950,- Kč. Nebude-li uhrazen předem, lze zaplatit na místě v hotovosti ve výši 1000,- Kč. Organizátor není plátcem DPH. 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účastníci obdrží 6 kreditů.

Vaše přihlášky prosím posílejte na adresu: Děkanát 1. LF UK – odd. specializačního a celoživotního vzdělávání, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, e-mail: [email protected], tel.: 224964571, mobil: 732146799.