Onkogyn.cz | Léčba

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Onkogynekologické centrum VFN > Co nabízíme
  • jedno z největších onkogynekologických center v ČR
  • kompletní spektrum onkogynekologické chirurgie včetně náročných exenteračních výkonů pánve a fertilitu šetřících výkonů u karcinomu děložního hrdla a vaječníků
  • chemoterapie aplikovaná ambulantně v Onkologickém stacionáři, v případě náročnějších režimů za hospitalizace na Lůžkovém oddělení G1
  • nutriční podpora pacientek po operacích nebo pacientek vyžadujících zvláštní výživu (ve spolupráci se III a IV. interní klinikou 1. LF UK a VFN)
  • radioterapie je zajištěna ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Ústavem radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce (Komplexní onkologické centrum – KOC)