Onkogyn.cz | Literatura

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > BRCA / Dědičné syndromy

Bartoňková H et al. (2003) Doporučené zásady péče o nemocné s nádory prsu a vaječníků a zdravé osoby se zárodečnými mutacemi genů BRCA1 nebo BRCA2. Klin Onkol 16:28-34.

Cibula D et al. (2004) Profylaktická adnexektomie. Ces Gynek 69:105-112.

Foretová L et al. (2004) BRCA1 and BRCA2 mutations in women with familial or early-onset breast/ovarian cancer in the Czech republic. Hum Mutat 23:397-398. (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/107633253/ABSTRACT)

Pohlreich P et al. (2003) Mutations of the BRCA1 gene in hereditary breast and ovarian cancer in the Czech republic. Med Princ Pract 12:23-29. (http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=mpp12023)

Zikán M et al. (2004) Hereditární dispozice ke vzniku karcinomu prsu a ovaria. Cas Lek Cesk 143:26-30.

Zikán M (2004) Alterace genů BRCA1 a BRCA2 u hereditárního a sporadického karcinomu ovaria. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Dizertační práce.

Zikán M et al. (2005) Mutational analysis of the BRCA1 gene in 30 Czech ovarian cancer patients. J. Genet. 84:63–67. (http://www.iisc.ernet.in/academy/jgenet/Vol84No1/63.pdf)

Pohlreich P, Zikán M et al. (2005) High proportion of recurrent germline mutations in the BRCA1gene in breast and ovarian cancer patients from the Prague area. Breast Cancer Research 7:R728-R736. (http://breast-cancer-research.com/content/7/5/R728)

Zikán M (2006) Hereditární karcinom vaječníků. Česká gynekologie, 71(3): 246-51.