Onkogyn.cz | Lůžkové oddělení

0

telefon 224 967 440/451vedoucí Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

  • diagnostické výkony (excize, konizace, biopsie …) ve spolupráci s odd. G3
  • předoperační příprava na onkologické výkony
  • pooperační péče u onkologických pacientek
  • chemoterapie na lůžku u náročnějších režimů
  • komplikace onkologické léčby
  • zhoršení stavu onkologických pacientek