Onkogyn.cz | Onkogynekologický seminář Karcinom děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Vzdělávací akce

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na

onkogynekologický seminář

Karcinom děložního hrdla

pořádaný Onkologickým centremGynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze, 1. lékařskou fakultou UK

a Nadačním fondem Vita et futura

v sobotu dne 4. dubna 2009 od 9.00 hodin

v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolinářská 18, Praha 2. 

Program:

Incidence, mortalita As. MUDr. D. Pavlišta, PhD.
Rizikové a prognostické faktory Doc. MUDr. P. Freitag, CSc
Staging, stagingová vyšetření As. MUDr. D. Fischerová,  PhD.As. MUDr. M. Zikán, PhD.
Adenoprekancerózy a adenokarcinom MUDr. J. Sláma

Individualizace chirurgické léčby

Doc. MUDr. D. Cibula, CSc
Možnosti a limitace radioterapie As. MUDr. V. Tomancová
Morbidita onkologické léčby MUDr. I. Pinkavová
Možnosti fertilitu zachovávající léčby Doc. MUDr. D. Cibula, CSc
Léčba recidiv Doc. MUDr. D. Cibula, CSc

Přihlášení účastníci kurzu obdrží pozvánku se složenkou (na pozvánce bude uvedeno bankovní spojení pro bezhotovostní převod). Poplatek činí 700,- Kč. Nebude-li uhrazen předem, lze zaplatit na místě v hotovosti ve výši 800,- Kč. Organizátor není plátcem DPH.

Absolventi kurzu obdrží certifikát podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Vaše přihlášky prosím posílejte na adresu: Děkanát 1. LF UK – odd. doškolování lékařů, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, e-mail: [email protected] nebo [email protected] , tel. + fax: 224 965 675, mobil: 732 146 799.