Onkogyn.cz | Prekancerózy

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Onkogynekologické centrum VFN > Co nabízíme
  • expertní kolposkopie – Centrum onkologické prevence
  • zázemí operačních sálu (diagnosticko-léčebné zákroky: excize, LEEP, LLETZ, NETZ)
  • zkušený tým patologů a kvalitní cytologická laboratoř (Ústav patologie 1. LF UK a VFN)
  • zajištění komplexní péče o pacientku od diagnózy, přes histologickou verifikaci a operační léčbu až po dispenzarizaci
  • ošetřující lékař je v pravidelných intervalech informován o průběhu péče