Onkogyn.cz | TNM klasifikace

0
Onkogyn.cz > Pro lékaře > Staging gynekologických ZN

Systém TNM je založen na popisu 3 složek anatomického rozsahu onemocnění:
T (tumor) – rozsah primárního nádoru (TX, Tis, T1 – T4), často doplněný o podrobnější vyjádření  zařazením do podskupiny (např. T1a),
N (nodus) – přítomnost nebo nepřítomnost a rozsah metastáz v regionálních lymfatických uzlinách (NX, N0 – N2),
M (metastáza) – přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz (MX, M0 – M1), přítomnost vzdálené metastázy (kategorie M1) může být dále specifikována označením: PUL – plicní, OSS – kostní, PLE – pleurální, HEP – jaterní, PER – peritoneální, MAR – kostní dřeně, BRA – mozkové, LYM – uzlinové neregionální, SKI – kožní, ADR – nadledvinkové nebo OTH – jiné.Pro každé onemocnění existují 2 TNM klasifikace začleňující nádorové onemocnění do konkrétního  stádia:a) Klinická (předléčebná) TNM (resp. cTNM), založená na klinickém vyšetření a zobrazovacích metodách. Klinická TNM je rozhodující pro rozvahu o typu primární léčby a hodnocení jejího účinku.b) Patologická (pooperační histopatologická) pTNM vyžaduje:

  • pro optimální stanovení pT je třeba odstranění tumoru v rozsahu kompletní stagingové operace tak, aby bylo dosaženo nejvyšší kategorie pT
  • pro optimální stanovení pN je třeba odstranění lymfatických uzlin (LN) z regionálních spádových lokalit v potřebném rozsahu s dosažením minimálního definovaného počtu tak, aby postačoval k ověření nepřítomnosti metastáz resp. k hodnocení nejvyšší pN kategorie
  • pro průkaz pM je potřeba mikroskopické ověření vzdálené metastázy

pTNM klasifikace modifikuje klinickou klasifikaci informacemi z chirurgického výkonu. Je nejpřesnější pro odhad prognózy onemocnění.Jednotlivé kategorie systému cTNM a pTNM jsou soustředěny do stádií. Přípona X označuje stav, kdy není možné stanovit příslušnou TNM kategorii. Karcinom in situ je klasifikován jako stádium 0, metastatické onemocnění je řazeno do stádia IV. Zpřesnění klasifikačního systému umožňují kromě uvedených podskupin i další rozšiřující informace a přídatná označení.Kategorie pN může být rozšířena o další informace:pN0 (sn) – pN2 (sn) pro sentinelové LN (SLN),pN1 (mi) – pN2 (mi) pro mikrometastázy, tj. metastázy, jejichž velikost není větší než 0,2 cm,pN0 (i+) – pro izolované nádorové buňky (isolated tumor cells – ITC), případně jejich shluky maximálně 0,2 cm velké prokázané obvykle imunohistochemicky nebo molekulárními metodami, např. přítomnost izolovaných nádorových buněk v SLN  je třeba klasifikovat jako: pN0 (i+)(sn).

Přídatná označení klasifikace cTNM a pTNM

 příponová
 označení
 (m) – víčetné primární nádory jedné lokalizace
 předponová
 označení
 y – označení pro klasifikaci po neadjuvantní léčbě (např. ypTNM) r – označení pro recidivující nádor (např. rT2)

 a – označení pro klasifikaci stanovenou poprvé až při pitvě

 samostatné
 znaky
 L – označení pro lymfangioinvazi  LX – lymfangioinvazi nelze  posoudit L0 – bez lymfangioinvaze

 L1 – s lymfangioinvazí

 V – označení pro angioinvazi  V0 – bez angioinvaze V1 – mikroskopická  angioinvaze V2 – makroskopická

 angioinvaze

 R – označení pro reziduální nádor po léčbě1  RX – reziduum nelze posoudit R0 – bez rezidua R1 – mikroskopické reziduum R2 – makroskopické

 reziduum

1R je znak odrážející výsledky léčby, ovlivňující další léčebné plány a predikující prognózu onemocnění.